Du lär för livet!
Vi på Enneagramskolan delar gärna med oss av våra kunskaper. Det finns en rik källa att ösa ur. Vägen till självinsikt och självkännedom kan vara både spännande och överraskande.

Hör av dig om du vill att vi ordnar ett seminarium, ett föredrag eller bara kommer och berättar om Enneagrammet - på din arbetsplats, i vänkretsen eller varför inte på frukostmötet.

 

 

 

 

Enneagrammet för privatpersoner:

 

Vi rekommenderar följande enneagramutbildningar för dig som vill lära dig mer om Enneagrammet:

I Göteborg erbjuder Attityd Coaching introduktionsseminarier på en lördag eller söndag. Elisabeth Wiktorén, Enneagramskolan, medverkar som lärare. Se www.attitydcoaching.se


I Stockholm erbjuder Levande Kraft Enneagramkurser för privatpersoner. Till en mycket rimlig peng kan du gå en tvådagars helgkurs, guidas av en av Sveriges mest erfarna och välutbildade enneagramlärare och verkligen få möjlighet att dyka ner i modellen. Se www.levandekraft.se/ennesgrammet/


Våra egna och ovanstående aktiviteter ser du i vårt kalendarium. Där ges information om tid, plats och pris.

 

Enneagrammet i företag:

 

Är du intresserad av skicklig ledarutveckling och coaching på arbetsplatsen - där möjlighet finns att få enneagraminriktning - kontakta www.Thinkdoandgrow.se.

Anette Berg och Göran Lindqvist är två erfarna, kompetena och uppskattade ledarutvecklare och coacher som använder Enneagrammet i sitt arbete ute på företag och arbetsplatser - där det passar och efterfrågas. Anette arbetar mest i mellansverige och Stockholm, Göran har södra och västra Sverige som sitt huvudsakliga arbetsfält. Vi rekommendera dessa varmt och du når dom på email, anette.berg@thinkdoandgrow.se och göran.lindkvist@lmisweden.se

Vi har utbildat och diplomerat ett antal enneagramcoacher genom åren. Hör av dig så slussar vi dig vidare till någon vi tror kan vara lämplig.


Enneagramcenter
håller föredrag och kurser för företag och arbetsgrupper. Se www.enneagramcenter.se

 

Se vårt kalendarium för uppgifter om tid och plats.

 

Vill du anlita Enneagramskolan och Elisabeth Wiktorén så finns följande utbud att välja på:


Föredrag

 

Vill du bekanta dig med Enneagrammet?

Samla några vänner och likasinnade så kommer vi och berättar.

Ett föredrag håller på runt 2 timmar och för privatpersoner kostar det 1.200 kr.

Vill du att vi kommer till ditt företag och berättar får du höra av dig så ger vi dig en offert.

Workshop

 

Enneagramsharing

Varannan vecka träffas enneagramintresserade för att lära av varandra. Vi utgår från ett tema för dagen och berättar fritt hur vi upplever detta tema. Vi använder samtalsformen Sharing som ger utrymme för var och en att få göra sin röst hörd och kunna tala utan att bli avbruten, tolkad eller ifrågasatt. Det leder dessutom till en överraskande stor respekt och förståelse för varandras syn på tillvaron.

Vi träffas varannan tisdag mellan kl 18-20. Teman och datum finns i kalendariet

Enneagramdagen
Ett uppskattat och givande tillfälle att träffas en hel dag och verkligen mötas kring olika teman. Denna dag vänder sig till alla som kan Enneagrammet och känner sin typ. I god tid innan dagen går det ut inbjudan med detaljer kring teman etc.

Längd: En lördag eller söndag. Gemensam förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.Typning/coaching

 

Vill du hitta dig själv i Enneagrammet? Vi tillhandahåller enneagramcoaching där coachen och du tillsammans finner ut vilken enneagramtyp du kan vara. Coachingen utformas olika beroende på hur mycket du kan om Enneagrammet. Hör därför av dig så får vi tillsammans hitta ett lämpligt tillvägagångssätt att ”typa” just dig.

 

Företagskurser


Upptäck Enneagrammets fördelar på ditt företag! Kontakta oss så kan vi ge förslag på vilket arrangemang som kan passa bäst. Vi erbjuder bland annat:

Föredrag och seminarier
Under 1-2 timmars föredrag presenterar vi hur samarbete, kommunikation och coaching kan underlättas med hjälp av Enneagrammet . Vid halv- till heldagsseminarier kan vi gemensamt pröva på hur Enneagrammet kan användas till att främja samarbete, kommunikation eller coaching i arbetslivet.Teamutveckling:
"Skapa ett gott samarbetsklimat - bemöt andra som de vill bli bemötta"
Motivation och arbetslust kan inte kommenderas fram, de kommer inifrån. Locka fram motivationen hos de människor du är beroende av! Allt eftersom vi inser hur viktig motivation är för ett gott arbetsresultat börjar vi efterfråga kunskap om oss människor - vad som driver oss och hur vi fungerar. Enneagrammet har visat sig vara ett mycket användbart verktyg i detta sammanhang. Med dess hjälp lär vi oss vad som är viktigt för oss själva och för våra medmänniskor. Förståelsen och respekten för våra olikheter ökar och det blir lättare att bemöta andra som de vill bli bemötta.

Längd: 1-3 dagar, gärna uppdelat på längre kalendertid."Jag rekommenderar kursen,
den har genomsyrat gruppen
och satt den i rörelse."

Birgitta Nyström, rektor Martinaskolan i Göteborg