Enneagrammet visar vägen

Sesam öppnar sig
Enneagrammet är en modell som hjälper oss att upptäcka styrkan och potentialen hos både oss själva och andra. Modellen utgår från nio olika drivkrafter som formar nio olika personlighetstyper.
Varje personlighetstyp har sina värderingar och förhållningssätt. Enneagrammet lär oss att förstå och respektera hur vi själva och andra fungerar. Den visar på vårt ego och hjälper oss också att komma till insikt om hur vi kan förändras och utvecklas på ett bestående sätt.

Klassisk visdom
Det finns något av patina över den unika människokunskap som Enneagrammet ger oss. Spåren leder oss till de gamla grekerna 2400 år bakåt i tiden.
I modern tid används Enneagrammet som ledarskapsverktyg, för personlig utveckling och i teambuilding. På ett flertal högskolor i USA utbildar man i Enneagrammet och modellen är på stark frammarsch i Europa.
2005 validerades Enneagrammet vid det psykometriska institutet SHL i London.

Enkelt förklarat bygger Enneagrammet på hur vi hanterar Rädslan och Kärleken i våra liv.

Varje typ beskrivs utifrån den försvarsstrategi man valt att möta livets påfrestningar på. Försvaret styrs av rädsla och drivs av typens speciella fixering. Resultatet blir "mitt falska jag". Enneagrammet visar också på en utvecklingsstrategi som utgår från Kärlek och drivs av typens speciella styrka -dygden - som leder till individens sanna jag och potential.

Livsstrategierna utgår från tre påverkanscentra: det mentala, emotionella och instinktiva centrat.

Genom de tre centra Huvud, Hjärta och Kropp låter vi oss påverkas och påverkar andra. Ett av dessa centra används mer än de andra. Det har "adopterats" som en del av vår identitet. Detta påverkar vårt sätt att förhålla oss till allt som händer oss i livet, vad vi väljer att lägga märke till, hur vi reagerar, våra drivkrafter och glädjeämnen. De nio enneagramtyperna grupperas tre och tre i vardera centrat.

 

 

 


 

Enneagrammets nio personlighetstyper

De tre Hjärtetyperna värdesätter samhörighet och erkänsla. De lever genom relationer och skäms över att inte duga. De använder olika uttryck för image och personliga attribut för att få uppmärksamhet och visa att de räknas och hör till.

Tvåan: Hjälparen
Är hjälpsam, aktiv och generös med tid, energi och saker. Är uppmärksam på andra människors behov, mindre uppmärksam på sina egna. Går aktivt in och stöttar och hjälper där tvåan anser att det behövs. Trivs med att vara spindeln i nätet.

Trean: Presteraren
Är självsäker, ambitiös och energisk. Är uppmärksam på framgång och identifierar sig med sitt arbete. "Man är vad man gör." Går lätt på högvarv tills energin är helt uttömd. Image är viktigt och trean är ofta bra på sådant som den tar sig för. Är social och underhållande.

Fyran: Individualisten
Är passionerad, idealistisk och ofta konstnärlig. Är uppmärksam på vad som saknas i jämförelse med andra. Uppfattar sig som unik och annorlunda, söker det meningsfulla och finner brister i det vardagliga. Har stor förmåga till medkänsla för andra.

 

De tre Huvudtyperna värdesätter trygghet och tydlighet. De lever mycket i sina tankar och bär på en rädsla för att inte kunna behärska tillvaron. De anväder kunskap, förståelse, planering och olika system som skydd mot livets otrygghet.

Femman: Iakttagaren
Är tillbakadragen, objektiv och upplever livet på distans snarare än deltar. Är uppmärksam på att förstå sammanhang och att samla saker och kunskap. Trivs med ensamhet och att få tänka i lugn och ro. Är pålitlig och kan vara mycket beskyddande då det behövs.

Sexan: Skeptikern
Är pålitlig, lojal och ser till gruppens bästa. Upplever världen som hotfull och är på sin vakt mot faror. Tänker systematiskt, ofta i koncept och balanserar möjligheter mot allt som kan gå galet. Är vänfast och kan dessutom vara en utmärkt ledare, duktig på att få andra att växa.

Sjuan: Entusiasten
Är optimist, energisk, charmerande och upplever livet som en stor lekplats. Är uppmärksam på upplevelser, planerar ständigt för allt som man skulle kunna göra, gärna tillsammans med andra. Är möjlighetsorienterad och kan vara en excellent utvecklare.

 

De tre Kroppstyperna värdesätter moral och att allt är som det ska vara. De bär på en vrede över alltings ofullkomlighet och använder sin magkänsla som guide i livet. De har handlingskraft att ställa saker och ting tillrätta - och låter den egna inre måttstocken styra vad som bör rättas till.

Åttan: Utmanaren
Är energisk, intensiv, dominerande och "allt eller inget"-typ. Är uppmärksam på rättfärdighet och beredd att slåss för sin sak. Satsar helhjärtat och tar gärna befälet. Vrede är ett naturligt uttrycksmedel. Kan vara mycket beskyddande mot "sina egna".

Nian: Fredsmäklaren
Är lyhörd, vänlig, tolerant och tillmötesgående. Är uppmärksam på harmoni och låter ofta andra få bestämma. Följer hellre än riskerar konflikt och kan upplevas som avvaktande. Sprider god stämning och kan utveckla en formidabel diplomatisk förmåga.

Ettan: Perfektionisten
Är ärlig, flitig och pålitlig. Ser tillvaron i rätt och fel. Är uppmärksam på hur saker och ting kan bli perfekta. Är kritisk mot sig själv och andra. Gläds åt ett riktigt gott utfört arbete. Är ofta duktiga lärare och har stor energi över för att hjälpa andra att förstå det rätta.

 

Vill du ha en fylligare beskrivning av Enneagrammet? Skriv ett mail till oss så skickar vi det kostnadsfritt till dig.